ABLAK   ABLAK nyílászáró keresõ

Ablak webáruház ingyenes helyszíni felmérés

 

nyílászáró nyílászárók mûanyag ablak
    mûanyagablak mûanyag ablakok

     

AjtókAblakok


5 kamrás mûanyag ablak

6 kamrás mûanyag ablak

Passzív ház mûanyag ablak


Ablak kiegészítõkbejárati ajtó, beltéri ajtó
 redõny

Ablak keresõ


A keresett mûanyag nyílászáró ablak:

ajtó ablak nyílászáró - Keresés
Részletes ablak keresés

A 10 utolsó ablak nyílászáró keresés:

200x120, mÄ?Â???Â???, 110x90-es mÄšÄ?a, ablak 180x120, Aluplast 7000 50x100, 210x140 cm-es Kéts, 130x130 mûanyag abl, ajt? ablak ny?l?sz?r, 140x50 ablak, 110x90+ablak

Ablak gyártók


Aluplast Ideal4000
Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak

ABLAK


Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak

 

 

 

Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak https://muanyagablak-ablakok.hu//?oldal=2&termek=2800&hp=1&hsz=YToyOntzOjU6Im1paGV6IjtzOjY6ImhzemhleiI7czo5OiJwYXJlbnRfaWQiO3M6MzoiMTA1Ijt9
Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak https://muanyagablak-ablakok.hu//images/cache/2/8/2800s400c0.00i.jpg
0
5 1
Aluplast Ideal4000
<div><img alt="Mûanyag ny&iacute;l&aacute;sz&aacute;r&oacute;k" vspace="10" src="images/muanyag_nyilaszarok_1.jpg" /> <p>70 mm sz&eacute;les, &ouml;tkamr&aacute;s rendszer. Azon k&iacute;v&uuml;l, hogy az IDEAL 4000 rendszer megfelel a legszigor&uacute;bb hõ-v&eacute;dõ norm&aacute;inak, modern k&uuml;lsõvel rendelkezik, melyek k&ouml;vetik a piacon l&eacute;võ leg&uacute;jabb trendeket. Lekerek&iacute;tett vonalak jellemzik az ablak modern &eacute;s eszt&eacute;tikus k&uuml;lsej&eacute;t, megjelen&eacute;s&eacute;t.<br /> <br /> A hossz&uacute; &eacute;vek tapasztalat&aacute;nak &eacute;s a kiv&aacute;l&oacute; minõs&eacute;gû, megb&iacute;zhat&oacute; term&eacute;keiknek k&ouml;sz&ouml;nhetõen Eur&oacute;pa &ouml;sszes orsz&aacute;g&aacute;n k&iacute;v&uuml;l m&eacute;g a t&aacute;voli Mexicoba is export&aacute;lj&aacute;k ablakaikat. A gy&aacute;rt&aacute;si folyamat &eacute;s a minõs&eacute;g-ellenõrz&eacute;s az EU elv&aacute;r&aacute;sai szerint folyik, ennek k&ouml;sz&ouml;nhetõen az aluplast ny&iacute;l&aacute;sz&aacute;r&oacute;k sz&aacute;mos minõs&eacute;gi tan&uacute;s&iacute;tv&aacute;nnyal rendelkeznek, k&ouml;zt&uuml;k ISO, T&Uuml;V &eacute;s magyar &Eacute;MI bizony&iacute;tv&aacute;nnyal is.<br /> <br /> A gy&aacute;rt&oacute; az intelligens anyagfelhaszn&aacute;l&aacute;s &eacute;s korszerû, technol&oacute;giai megold&aacute;sok alkalmaz&aacute;sainak k&ouml;sz&ouml;nhetõen el&eacute;rte, hogy term&eacute;keik mind a gazdas&aacute;goss&aacute;g, mind a gyakorlati felhaszn&aacute;l&aacute;s szempontj&aacute;b&oacute;l k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen versenyk&eacute;pesek legyenek.<br /> <br /> Ideal 4000 megfelel azon vevõk ig&eacute;nyeinek, akik az eszt&eacute;tikumot &eacute;rt&eacute;kelik.<br /> <br /> Aluplast GMBH 40 &eacute;ves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a profilgy&aacute;rt&aacute;s ter&eacute;n.<br /> <br /> Mindezt &eacute;ghetetlens&eacute;g&eacute;nek, korr&oacute;zi&oacute;val szembeni ellen&aacute;ll&aacute;s&aacute;nak, stabilit&aacute;s&aacute;nak, t&ouml;k&eacute;letes hang-, &eacute;s hõszigetel&eacute;s&eacute;nek, mechanikus tulajdons&aacute;gainak k&ouml;sz&ouml;nheti.<br /> <br /> N&eacute;met precizit&aacute;s, garant&aacute;lt minõs&eacute;g!<br /> <br /> Szerkezet:<br /> <br /> 70 mm be&eacute;p&iacute;t&eacute;si m&eacute;lys&eacute;gû Aluplast IDEAL 4000 hõh&iacute;dmentes 5 l&eacute;gkamr&aacute;s mûanyag profilrendszer, horganyzott idomac&eacute;l merev&iacute;t&eacute;ssel, nagy rugalmass&aacute;g&uacute; szilikon gumit&ouml;m&iacute;t&eacute;ssel, RAL 9016 standard feh&eacute;r sz&iacute;nben, Hoppe alum&iacute;nium feh&eacute;r kilinccsel.<br /> &Uuml;vegez&eacute;s:<br /> <br /> 4/16/4 r&eacute;tegrendû fokozott hõszigetel&eacute;sû Low-E + argon g&aacute;zt&ouml;lt&eacute;sû &uuml;veg, U=1.0W/m2K, 37 dB hangszigetel&eacute;s.<br /> Vasalat:<br /> <br /> ROTO NT n&eacute;met vasalatrendszer, r&eacute;sszellõzõvel, hib&aacute;smûk&ouml;d&eacute;s- &eacute;s leemel&eacute;sg&aacute;tl&oacute;val.<br /> Az ALUPLAST ablak jellemzõi:<br /> <br /> &bull; Hossz&uacute; &eacute;lettartam<br /> <br /> &bull; Karbantart&aacute;st nem ig&eacute;nyel<br /> <br /> &bull; Fokozott biztons&aacute;g, &eacute;s stabilit&aacute;s<br /> <br /> &bull; Ide&aacute;lis hõ, &eacute;s hangszigetel&eacute;s<br /> <br /> &bull; K&ouml;nnyû kezelhetõs&eacute;g, egyszerû tiszt&iacute;t&aacute;s, sima kerek&iacute;tett forma&nbsp;</p> </div><br><a href="?oldal=2&kat=25&gyarto=2" title="Aluplast Ideal4000 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak ">Aluplast Ideal4000 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak </a><br><a href="?oldal=2&gyarto=2" title="Aluplast Ideal4000 ">Aluplast Ideal4000 </a>
150x140 cm-es kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak, ajtó, nyílászáró

Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak


(0 szavazat)Mennyire j ez az ablak nylszr?

5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es nylszrrl lehet tudni...


150x140 cm-es kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak, ajtó, nyílászáró

Aluplast Ideal4000 ablak nylszr termkekrl ltalban...
Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak

Mûanyag nylszrk

70 mm szles, tkamrs rendszer. Azon kvl, hogy az IDEAL 4000 rendszer megfelel a legszigorbb hõ-vdõ norminak, modern klsõvel rendelkezik, melyek kvetik a piacon lvõ legjabb trendeket. Lekerektett vonalak jellemzik az ablak modern s eszttikus klsejt, megjelenst.

A hossz vek tapasztalatnak s a kivl minõsgû, megbzhat termkeiknek ksznhetõen Eurpa sszes orszgn kvl mg a tvoli Mexicoba is exportljk ablakaikat. A gyrtsi folyamat s a minõsg-ellenõrzs az EU elvrsai szerint folyik, ennek ksznhetõen az aluplast nylszrk szmos minõsgi tanstvnnyal rendelkeznek, kztk ISO, TV s magyar MI bizonytvnnyal is.

A gyrt az intelligens anyagfelhasznls s korszerû, technolgiai megoldsok alkalmazsainak ksznhetõen elrte, hogy termkeik mind a gazdasgossg, mind a gyakorlati felhasznls szempontjbl klnsen versenykpesek legyenek.

Ideal 4000 megfelel azon vevõk ignyeinek, akik az eszttikumot rtkelik.

Aluplast GMBH 40 ves szakmai tapasztalattal rendelkezik, a profilgyrts tern.

Mindezt ghetetlensgnek, korrzival szembeni ellenllsnak, stabilitsnak, tkletes hang-, s hõszigetelsnek, mechanikus tulajdonsgainak ksznheti.

Nmet precizits, garantlt minõsg!

Szerkezet:

70 mm beptsi mlysgû Aluplast IDEAL 4000 hõhdmentes 5 lgkamrs mûanyag profilrendszer, horganyzott idomacl merevtssel, nagy rugalmassg szilikon gumitmtssel, RAL 9016 standard fehr sznben, Hoppe alumnium fehr kilinccsel.
vegezs:

4/16/4 rtegrendû fokozott hõszigetelsû Low-E + argon gztltsû veg, U=1.0W/m2K, 37 dB hangszigetels.
Vasalat:

ROTO NT nmet vasalatrendszer, rsszellõzõvel, hibsmûkds- s leemelsgtlval.
Az ALUPLAST ablak jellemzõi:

• Hossz lettartam

• Karbantartst nem ignyel

• Fokozott biztonsg, s stabilits

• Idelis hõ, s hangszigetels

• Knnyû kezelhetõsg, egyszerû tisztts, sima kerektett forma


Aluplast Ideal4000 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak
Aluplast Ideal4000

Ablakcsere

Ablakcsere esetn jelentõs energia megtakarts rhetõ el s a hangszigetels is javul. Mivel minimlis ideig marad ablak nlkl a hz, ez a munka fûtsi szezonban is problma nlkl elvgezhetõ. Ilyenkor olyan anyagokat hasznlunk, melyek fagypont alatt is nagy ktsszilrdsgot eredmnyeznek.

Az egyeztetett idõpontban munkatrsunk felkeres s felmri az elvgzendõ munkt. Ez utn egy tteles ajnlatot ksztnk. Miutn ajnlatunkat elfogadtad, a megbeszlt idõpontban sor kerl az ablakcserre. Tbb inf itt: ABLAKCSERE

Ingyenes helyszíni felmérés és ingyenes nyílászáró árajánlat

Egy gyors rajnlatot telefonon keresztl is tudunk neked adni, ha megvannak a mreteid, amennyiben tetszik a telefonon adott ajnlatunk, gy felmrjk a helysznen az ablak pontos mrett, gy teljesen pontos rat tudunk adni.
Amennyiben pontos mreteid vannak gy az ablak, nylszr rajnlatot ingyenesenen ksztjk el.

Egyedi ablak, nyílászáró méret felár nélkül!

Egyedi mretû nylszrid vannak? Nem gond! Egy fillrrel sem kerl tbbe, ha az oldalon felsorolt mretektõl eltrõ ablakra, vagy nylszrra van szksged.

Nyílászáró árajánlat

ABLAK NYLSZR RAJNLAT
Nylszr rajnlat

Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak : ALUPLAST 5 KAMRÁS MÛANYAG ABLAK, 5 KAMRÁS MÛANYAG ABLAK 2 rétegû üveggel, 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak , mûanyag nyílászáró, ablak, mûanyag ablak


Hozzászólások... Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak


Árajánlat

SQL: select * from `5_felhasznalok` where `email` = 'zoltan688@gmail.com' and `nick` not like '[trlt felhasznl]'
Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_general_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
Ennek a 150cm szeles es 140cm magas ablakra kernek arajanlatot. Köszönöm

(0 szavazat)rtkeld a hozzszlst!
Nagy Zoltan - 2022-05-23 12:04:28
Válasz erre a hozzászólásra


Neved:

E-mail cmed:

Hozzszls cme:

Hozzszlsod:
Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak

Alulrott, az albbi checkbox piplsval - az ltalnos Adatvdelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezds a) pontja, tovbb a 7. cikk rendelkezse alapjn - hozzjrulok, hogy az adatkezel a most megadott szemlyes adataimat a GDPR, tovbb a sajt adatkezelsi tjkoztatjnak felttelei szerint kezelje. Tudomsul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdse szerint a hozzjrulsomat brmikor visszavonhatom, akr egy kattintssal. Adatkezelsi tjkoztat

Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak ablak nyílászáróhoz hasonlóak még...


Aluplast Ideal4000 150x140 cm-es 5 kamrás dupla üvegezésû fehér kétszárnyú tokosztós nyíló-nyíló mûanyag ablak
A termék eladója:
Elérhetõség: általában raktáron

 

 

 
 
Nyílászáró árajánlat
 

Üzenõfal


ajtó ablak nyílászáró - Elejéreajtó ablak nyílászáró - Visszaajtó ablak nyílászáró - Következõajtó ablak nyílászáró - Végére

Üdv!

Érdeklõdnék, hogy mûanyag ablakba utólagosan légbevezetõt szerelnek-e be? Pl. Aereco típusút. Ha igen, milyen áron?

Köszönöm,
Zsolt
aaa
buzi aki ideír
ki kellene írni az árakat
Mi a faszért nem lehet egyszerûen kirakni az árakat, na mindegy másutt veszem így meg az ablakjaimat, nem fogok árakért könyörögni
140×130 két szárnyas váltószárnyas ablak ára érdekelne szállitással ha lehet olyat ?
Kerek ablaknyilásba (79 cm átmérõ) készithetõ-e nyitható ablak vagy csak fix? köszönettel
Üdvözlöm érdeklõdni szeretnék hogy 120cm hosszú 60magas buko ablak és 50cmszéles 60cm magas ablak mennyibe kerül?
az ablak keretem a faltól falig kb 132széles 152 magas kétszárnyú mûanyag ablak ára érdekelne
2 db 150X150 cm -es forgóablak helyett 2 db ugyanilyen méretû bukó-nyiló jó hangszigetelõ képességû ablak ára beépítéssel érdekelne....mennyibe kerülne?? hangszigetelési képesség 40db felett legyen...Köszönöm...
ajtó ablak nyílászáró - Elejéreajtó ablak nyílászáró - Visszaajtó ablak nyílászáró - Következõajtó ablak nyílászáró - Végére


Hozzászólások


15:35: Sziasztok, Van 2db REHAU 2 kamrás ablakom. Ezekben lév? üvegeket szeretném kicseréltetni ...
Minden, ami üveg
18:11: Aluplast 7000 110x110 cm-es Bukó-nyíló mûanyag ablak, nyílászáró 3 rétegû üveggel, ...
Aluplast 7000 110x110 cm-es Bukó-nyíló mûanyag ablak, nyílászáró 3 rétegû üveggel, mindkét oldal fehér színû
06:29: Üdv. Mennyi idõ az ablak kiszállítása? És mennyibe kerül
Aluplast 7000 210x100 cm-es fix mûanyag ablak mûanyag üvegfal nyílászáró, mindkét oldal fehér színû
18:45: Mennyibe kerül? Köszönöm
Aluplast Ideal4000 160x110 cm-es Kétszárnyú váltószárnyas nyíló-bukó/nyíló mûanyag ablak
18:24: Az ablak ára érdekelne. Szeretném megkérdezni, hogy a meglévõ ablak cseréje mennyibe ...

21:41: Üdvözlöm! 140 széles es 180 magas kétszárnyu bukó nyiló ablak ára után érdeklõdöm ...
Aluplast 7000 140x180 cm-es kétszárnyú mûanyag váltószárnyas nyíló / nyíló-bukó ablak nyílászáró, egyik oldal aranytölgy, a másik fehér színû

ABLAK címkék


ablakcsereprogram ablakfest%e9k ablakot+lehet+cserélni+télen%3f ablak%2bmûanyag%2bfestékkel%2b ablak ablak+140x140 ajt ajtó ablak nyílászáró hogyan ajtó ablak nyílászáró tippek ajtó ablak nyílászáró ajtó beépített mûanyag ablakok átfestése budapesti ajtó ablak %c3%bczletek listája fa nyílászárók lazúrozása video fa%2bablak%2bmûanyag%2bfestékkel%2b fém biztonsági ajtók webáruház hogyan+csereljunk+ablakot hogyan csereljunk uj ablakot hogyan+cser%e9lj%fcnk+bej%e1rati+ajt%f3t lazúrral ablak festés videó ma.ablak 60x80 bukó muanyagablak festese videao m%c3%bcanyag ablak 150x160 ára m%c3%bcanyag ajtó festék mûanyagok fel%c3%bcletkezelése mûanyag ablak bevonat mûanyag ablak mûanyag ajtók festése mûanyag bejárati ajtó mûanyag fel%c3%bcletre való festék mûanyag+fel%c3%bclet+karbantartás+kezelés Mûanyag nyílászárók mûanyag nyílászáró festés nyilaszaro hidegben nyílászárot+hogyan NY͍LÁSZÁRÓK tisza ajtó u érték télen lehet ablakot cserélni télen+lehet+e+nyilászárót+cserélni%3f 60x80-as+m%fbanyagablak

 

Bez�r  .
ajtó ablak

nyílászáró sep

Á.sz.f.

Adatkezelési tájékoztató

 

Ablak nyílászáró üzlet Budapest Debrecen

Ablakok nyílászárók Budapest

Budapest nyílászáró üzlet

1141 Budapest, XIV.ker, Gvadányi utca 87.

(Nótárius u. sarok, a Rákos patak parton )

Telefon: 06 70 207 8927

e-mail: budapest@tiszaajto.hu

Az Önök magas minõségû kiszolgálásának érdekében

BUDAPESTI BEMUTATÓTERMÜNK ELÕRE
EGYEZTETETT IDÕPONTBAN FOGADJA KEDVES ÜGYFELEIT.

Idõpontot a budapest@tiszaajto.hu email címen egyeztethet.

Kérjük, írja meg nekünk:

  • az Ön nevét
  • telefonszámát
  • hány darab termékre van szüksége
  • milyen termékre van szüksége
  • milyen határidõre szeretné megkapni rendelését 
  • kér-e beépítést. 

Idõpont-egyeztetõ üzenetére kollégáink rövidesen - munkaidõben - válaszolni fognak.

 

Ablakok nyílászárók Debrecen

Debrecen nyílászáró üzlet

4028 Debrecen, Laktanya utca 8.

(Botond utca sarok)

Telefon: 06 52 537 158
Mobil: 06 30 278 8844

e-mail: debrecen@tiszaajto.hu

Nyitva tartás:
Hétköznap: 9-18-ig
Szombaton: 9-12-ig

 

 

 

 

Ablak nyílászáró ajánló

 

ablak
nyílászáró
ablakok
nyílászárók
ablak mûanyag
müanyag nyílászáró
müanyag nyílászárók
mûanyag ablak
müanyag ablakok
ajtók ablakok
ablakok ajtók
ajtó ablak
ablak ajtó
mûanyag ajtó
ablak ár
ablak árak
ablak árlista
nyílászáró ár
nyílászáró árak
nyílászáró árlista
ablakcsere
nyílászárók ár
nyílászárók árak
nyílászárók árlista
nyílászárók ára
ablak csere

 

Ablakok nyílászárók itt is

 

Webáruház készítés

Webáruház készítés:

 Webáruház készítés

  |  Marketing:

 Marketing

  |  Téma: Mûanyag nyílászáró ablak